: 355
1394.06.31 @ 11:05


فراخوان ثبت نام کارگاه های آموزشی با موضوع اسیب های اجتماعی ناشی از مواد مخدر و داروهای روان گردان

فراخوان ثبت نام کارگاه های آموزشی با موضوع آسیب های اجتماعی ناشی از مواد مخدر و داروهای روان گردان 


معاونت پیشگیری از جرم دادگستری فارس با همکاری دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع آسیب های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان کرده است .مدیران و رابطان کانونهای فرهنگی هنری مساجد شیراز که دارای مدرک کاردانی به بالا هستند میتوانند تا تاریخ 6 مهرماه  با ارسال نام و نام خانوادگی ، شماره ملی و شماره همراه ، و تعیین شیفت کلاسی صبح و بعد ازظهر به شماره 10008940711  در این دوره شرکت نمایند . لازم به ذکر است  مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و برای تمامی شرکت کنندگان گواهی پایان دوره صادر خواهد شد .زمان و محل تشکیل کارگاه ها متعاقبا اعلام خواهد شد .