1398/04/18
11:12


"ششم ذی القعده؛ روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) گرامی باد"

 

 

"ششم ذی القعده؛ روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) گرامی باد"

◀️روابط عمومی ستادهماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان فارس