1394/01/16
14:35


دوره توانمندسازی مدیران و کادر کانون های تخصصی و مساجد دانشگاهی

قابل توجه مدیران کانون های تخصصی و مساجد دانشگاهی

قابل توجه مدیران کانون های تخصصی و مساجد دانشگاهی

آئین نامه دوره توانمندسازی مدیران و کادر کانون های تخصصی و مساجد دانشگاهی

با عرض تبریک سال جدید و آرزوی سالی پر خیر و برکت، نظر به برگزاری دوره توانمندسازی و کادر کانون های تخصصی و مساجد دانشگاهی توسط ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور ثبت نام در دوره رعایت مراحل زیر الزامی می باشد.

  1. دریافت و تکمیل فرم شماره 1 و 2 و ممهور نمودن هر دو صفحه به مهر کانون فرهنگی و هنری
  2. نمابر نمودن فرم شماره 1 و 2 به دبیرخانه استان (37253955)
  3. مهلت ارسال فرمها تا تاریخ 18/1/94 است
  4. مکان و زمان برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد.

جهت دریافت فرم شماره 1 و 2 اینجا را کلیک نمایید

برای اطلاع بیشتر با شماره 37250962 تماس حاصل فرمایید.