1394/02/01
11:34


مراحل تمدید بیمه تأمین اجتماعی مدیران و کتابداران کانون های مساجد فارس

قابل توجه مدیران و کتابدارانی که در سالهای 1390 لغایت 1392 با ارائه درخواست و تکمیل فرمهای مربوطه به دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان فارس اقدام به استفاده از مزایای بیمه تأمین اجتماعی فعالان فرهنگی و هنری مساجد (صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان) نموده اند می رساند برای تمدید بیمه تأمین اجتماعی خود در سال 1394 در اسرع وقت مراحل زیر را برای ثبت نام مجدد پیگیری نمایند:  

 

 

 

 

قابل توجه مدیران و کتابدارانی که در سالهای 1390 لغایت 1392 با ارائه درخواست و تکمیل فرمهای مربوطه به دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان فارس اقدام به استفاده از مزایای بیمه تأمین اجتماعی فعالان فرهنگی و هنری مساجد (صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان) نموده اند می رساند برای تمدید بیمه تأمین اجتماعی خود در سال 1394 در اسرع وقت مراحل زیر را برای ثبت نام مجدد پیگیری نمایند:  

  1. مراجعه به سایت صندوق اعتباری هنر به آدرس  WWW.HONARCREDIT.IRو اقدام به ثبت نام در بخش عضویت و اسکن نمودن مدارک مورد نیاز(صفحات شناسنامه، کارت ملی و عکس)

تذکر: تکمیل تمامی پروفایل های مشخصات متقاضی از قبیل کد پستی، آدرس الکترونیکی (ایمیل) و ... الزامی است.

  1. پرداخت اینترنتی مبلغ 200/000 ريال بابت حق عضویت
  2. دریافت نام کاربری و کلمه عبور برای پیگیری های بعدی متقاضی
  3. اعلام پایان ثبت نام متقاضی به آقای خداجو در دبیرخانه کانون های مساجد استان فارس برای پیگیری صدور مجدد معرفی نامه از ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور
  4. پس از دریافت معرفی نامه توسط متقاضی از دبیرخانه کانون های مساجد فارس اسکن نمودن آن در سایت صندوق اعتباری هنر الزامی می باشد. 

شایان ذکر است آخرین مهلت ثبت نام مشخصات متقاضی تمدید بیمه تأمین اجتماعی و اعلام پایان مراحل ثبت نام به کارشناس مربوطه در دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان فارس (آقای خداجو) دوشنبه 7/2/1394 می باشد. بدیهی است به متقاضیانی که بعد از مهلت یاد شده اقدام نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.