1395/03/26
8:53


فراخوان جمع آوری فرم های اطلاعات بانوان موفق و فرهيخته سال 95

این پرسشنامه برای دو گروه (بانوان خانه دار) و  (بانوان شاغل وبازنشسته (رسمي،قراردادي،پيماني و حق التدريس))تهیه و تنظیم گردیده است وباید تا 16 مرداد به دفتر اموربانوان و خانواده استانداری فارس ارسال شود.

«باسمه تعالي»

«نمون برگ اطلاعات بانوان موفق و فرهيخته سال 95»

جامعه برای رشد و پيشرفت در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نیازمند نیروی عظیم زنان است.در سه دهه اخير زنان علاوه بر ایفای نقش خانوادگی در جامعه حضوری فعال و مؤثر داشته اند، و به نوبه خود در رهیافت سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیرگذار بوده اند.در این میان بايد تلاش شود تا ضرورت حضور زنان در صحنه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و... تبیین و تصورات غلط و گرایش های افراطی و تفریطی زدوده شود  و بستر مناسب را برای مشارکت فعال زنان فراهم گردد.

 اين پرسشنامه با هدف شناسايي ظرفيت و توانايي هاي بانوان استان فارس در راستاي بهره گيري در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي آتي، وايجاد بانك اطلاعاتي از توانمندي هاي بانوان موفق و فرهيخته درسطوح مختلف علمي،فرهنگي ،هنري،ورزشي،كارآفريني و....فراهم آمده است . اميد است بانوان توانمند با نهايت دقت و صداقت كامل وباتكيه برمستندات جداول زير را تكميل كنند و پس از تهيه بانك اطلاعاتي نسبت به قدرداني ازاين بانوان و از طرفي ايجاد زمينه براي بهره مندي بيشتراقدام نماييم.

این پرسشنامه برای دو گروه (بانوان خانه دار) و  (بانوان شاغل وبازنشسته (رسمي،قراردادي،پيماني و حق التدريس))تهیه و تنظیم گردیده است.


دانلود «فرم پرسشنامه (ويژه زنان خانه دار) 

 

دانلود «فرم پرسشنامه  ويژه شاغلين وبازنشستگان (رسمي،قراردادي،پيماني و حق التدريس)» 


 

خواهشمند است  فرم را تكميل وتا تاريخ 16 مردادماه 1395 به آدرس زير ايميل فرماييد،ودر صورت نياز مي توانيد با شماره تلفن 32297845(فاطمه رحيميان ،كارشناس دفتراموربانوان وخانواده استانداري فارس)تماس حاصل فرماييد.

banovan.ostan@gmail.com

32299185 (فاكس)