1395/10/27
14:26


جلسه توجیهی ناظران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان فارس در شیراز برگزار شد

جلسه توجیهی ناظران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد فارس با حضور مدیران کانون های مساجد نماینده از شهرستان های استان در شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های مساجد فارس، رضا باقری، سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس امروز (27دی) در جلسه توجیهی ناظران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این استان در شیراز با تاکید بر استفاده از ظرفیت های موجود در کانون های مساجد گفت: برون سپاری برنامه ها و استفاده از ظرفیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد می تواند به اجرای بهتر و موثرتر فعالیت ها منجر شود و در این راستا می توان گفت که کانون های مساجد بازوان اجرایی در اقصی نقاط استان پهناور فارس هستند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از یک هزار و 200 کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان فارس، خاطرنشان کرد: به منظور تکمیل فرم های نظارتی از هر شهرستان یک نماینده انتخاب شده است که ضمن بازدید از کانون مسجد، این فرم ها را نیز تکمیل خواهند کرد.

باقری اولویت انتخاب کانون ها را کانون های مستقر در مصلای نمازجمعه، کانون های تخصصی، دانشگاهی و نیز کانون هایی با قدمت فعالیتی بیشتر عنوان و تاکید کرد: این کانون ها برای تکمیل فرم ها با دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همکاری خواهند کرد.

براساس این گزارش، در این جلسه مجتبی شعائری، کارشناس توسعه و برنامه ریزی دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس به تشریح چگونگی تکمیل فرم ها پرداخت و تاریخ بازدید و تکمیل فرم ها را اول تا 15 بهمن ماه ذکر کرد.

همچنین مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد نماینده از شهرستان های استان نیز به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و تفاهم نامه همکاری را نیز امضاء کردند.