1397/12/12
11:19


استاندار فارس بیان کرد: کانون ها در تحقق اهداف مساجد و جدب جوانان موثر هستند

رحیمی گفت: محور اصلی موضوع در مساجد، عمران معنوی و برپایی نمازهای جماعت باشد، بنابراین برنامه ها به سمت آموزش و جذب نسل جوان به مساجد و مباحث فرهنگی برود که کانون های فرهنگی هنری مساجد می توانند در تحقق این اهداف نقش آفرین باشند.

به گزارش  روابط عمومی دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس به نقل از خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «عنایت الله رحیمی» امشب (شنبه ۱۱ اسفند) در جلسه شورای فرهنگ عمومی که با موضوع ارائه گزارش جامع عملکرد یک ربع فعالیت کانون های مساجد فارس برگزار شد، با اشاره به نقش مسجد در انقلاب و جنگ تحمیلی، گفت: محور و پایه بودن مسجد در مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از دیرباز در ایران مرسوم بوده است.
 
استاندار فارس با اشاره به کاهش ارتباطات با توجه به صنعتی شدن جامعه، بیان کرد: مساجد می توانند محل احیای ارتباطات و گفتگو شوند، مساجد همواره مرکز ثقل ارزش ها بوده اند که تشکیل بسیج از دل مساجد یکی از این نمونه هایی است که در جامعه و استمرار فرهنگ دینی مذهبی تاثیر گذار بودند.
 
وی افزود: محور اصلی موضوع در مساجد، عمران معنوی و برپایی نمازهای جماعت باشد، بنابراین برنامه ها به سمت آموزش و جذب نسل جوان به مساجد و مباحث فرهنگی برود که کانون های فرهنگی هنری مساجد می توانند در تحقق این اهداف نقش آفرین باشند.

رحیمی با اشاره به رشد فناوری و فضای مجازی، متذکر شد: هزینه در مورد برنامه های فرهنگی تا کاربردی در اولویت است، در برهه کاربری و ساختمان چند منظوره هم در حد بودجه همکاری می شود.