1397/12/26
14:08


نتایج رشته نقاشی آیات درمرحله استانی مسابقات قرآنی مدهامتان اعلام شد

این مسابقه در دو مرحله استانی و کشوري برگزار خواهد شد. از بین شرکت کنندگان در مرحله استانی مسابقه نقاشی آیات ، تعداد 3 اثر از هر استان (ازهرموضوع یک اثر) به تشخیص هیات انتخاب استان به مرحله کشوري ارسال گردید  و پس از بررسی و داوري مقدماتی در دبیرخانه مرکزي در نهایت صاحبان 10 اثر منتخب (5 نفر برادر 5 نفر خواهر) براي رقابت به مرحله کشوري دعوت خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس ، نتایج رشته نقاشی آیات درمرحله استانی مسابقات قرآنی مدهامتان به شرح ذیل اعلام شد :

درمسابقات ویژه  دختران :

نفر اول : نگین نیکبخت 

نفر دوم : حدیث امیدی 

نفر سوم : زهرا سرداری فرد 

بخش ویژه پسران  : 

نفر اول : محمد حسین  شمشیری

نفر دوم : امیر حسین باقری 

نفر سوم : ابوالفضل امیدی